GREENWAYS Praha – Vídeň – propojení mezinárodního koridoru s místními turistickými produkty na jižní Moravě

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 02. 2007


Projekt je zaměřen na revizi stávajícího značení trasy Greenways Praha – Vídeň na území Jihomoravského kraje mezi Vratěnínem a Valticemi, navržení změn ve vedení trasy a přeznačení Jihomoravské části Greenways směrovými cykloturistickými značkami s logem GW P-V. Cílem projektu je rozšíření zavedeného turistického produktu Greenways Praha – Vídeň o nabídku nových služeb a místních turistických produktů v jihomoravské části. Jako odezvu na zvýšenou poptávku zejména zahraničních turistů, dále projekt zlepší značení trasy a nabídne informační leták s mapou a službami specifickými pro greenways.

Konkrétně se bude jednat o následující úkony:
  1. zhodnocení stávající trasy z hlediska bezpečnosti
  2. zmapování atraktivních turistických cílů a turistických produktů v koridoru stezky
  3. zmapování stávajícího stavu značení
  4. návrh na změny ve vedení trasy s ohledem na body č. 1 – 3
  5. projednání přeznačení stávajících značek logem s GWPV vlastníky značení ( výměna žlutých folií)
  6. projednání instalace nového značení
  7. fyzické přeznačení logem a instalace nového značení

Veškerá činnost směřuje k tomu aby v průběhu června byly veškeré práce ukončeny a nové značení bylo instalováno a funkční